Pozdrav!

Dobrodošli na veb-prezentaciju kompanije Lasistema d.o.o. Beograd! Da, nekadašnji IMS konsalting. U toku je izrada novog veb-sajta koji će, za razliku od prethodnih, imati deo posvećen novostima u standardizaciji – promene kod ISO standarda, postupaka sertifikacije i akreditacije, aktuelnih statusa ocenjivačkih tela, informacije o akterima na polju standardizacije, mišljenja i tumačenja u vezi zahteva standarda … Read more