Kontakt

Lasistema d.o.o. Beograd
Matični broj: 20801450
PIB: 107431618

Prijem pošte:
Šeširdžijska 18, 11077
Beograd – Novi Beograd;
PAK: 193264

Telefon: +381 (0)61 1111810

Imejl: 
nikola@lasistema.com
office@lasistema.com