Pozdrav!

Dobrodošli na veb-prezentaciju kompanije Lasistema d.o.o. Beograd! Da, nekadašnji IMS konsalting.

U toku je izrada novog veb-sajta koji će, za razliku od prethodnih, imati deo posvećen novostima u standardizaciji – promene kod ISO standarda, postupaka sertifikacije i akreditacije, aktuelnih statusa ocenjivačkih tela, informacije o akterima na polju standardizacije, mišljenja i tumačenja u vezi zahteva standarda i dr.

Plan je da do kraja maja 2023. veb-sajt poprimi svoju punu funkcionalnost, a nadalje će biti predmet ažuriranja i unapređenja.

U međuvremenu, hvala vam na razumevanju. Ukoliko imate bilo kakav predlog u vezi sadržaja veb-sajta, pošaljite ga preko Kontakt-stranice.

1 thought on “Pozdrav!”

Comments are closed.